Het is belangrijk dat de school maar ook de ouders van de andere kinderen van de klas waar je kind naartoe gaat, goed op de hoogte worden gebracht van het medisch ketogeen dieet dat je kind volgt.

Wat wil je voorkomen?

De belangrijkste reden om de school en ouders goed te informeren is natuurlijk dat je niet wil dat iemand jouw kind eten geeft dat niet past in zijn of haar ketogene dieet. De gevolgen kunnen dramatisch zijn en je wil er dus voor zorgen dat dit niet gebeurt. 

Vaak hebben mensen niet door dat het om een medisch ketogeen dieet gaat. Ze beginnen dan bijvoorbeeld over het feit dat zij ook een (niet medisch) ketogeen dieet volgen of hebben gevolgd. Door iedereen van tevoren goed te informeren, kun je duidelijk maken dat het om een erg specifiek medisch dieet gaat en dat het niks met afvallen te maken heeft. Je hoeft dan niet het hele jaar door zoals bij verjaardagen, alles steeds weer uit te leggen en jezelf te verdedigen voor het feit dat je jouw kind zoveel vet en nooit snoepjes geeft.

Je wil ook voorkomen dat mensen medelijden met je kind krijgen. Vermijd dat je kind zich zielig of anders gaat voelen. Geef daarom steeds de juiste informatie aan betrokkenen. 

Welke informatie kun je geven?

Om te beginnen is het belangrijk om aan iedereen te vertellen dat jouw kind alleen mag eten wat jij je kind meegeeft en absoluut niets anders. Indien ze dat wel willen doen, moeten ze dat altijd eerst aan jou vragen. Het is goed om duidelijk aan te geven dat het om een medisch ketogeen dieet gaat dat zonder begeleiding van artsen en diëtisten niet gevolgd mag worden. Je kunt erbij zeggen dat het dieet eigenlijk een soort medicijn is en dat de kleinste wijzigingen daarin dramatische gevolgen kunnen hebben voor zijn of haar gezondheid.

Deel daarom het dagelijks dieetplan met de betrokkenen. In dit dieetplan wordt verduidelijkt hoeveel gram eiwitten, vetten en koolhydraten je kind per maaltijd mag hebben. Communiceer naar de betrokkenen dat het belangrijk is dat er vooral niet gesuggereerd mag worden dat jouw kind zielig is omdat hij/zij niet hetzelfde mag eten als andere kinderen. Vertel aan de ouders dat doorheen de jaren je kind zich heeft aangepast aan het ketogene dieet waardoor hij/zij het eten heel erg lekker vindt.

Hoe kun je de ouders en de school het beste informeren?

  • Schrijf aan het begin van het schooljaar een aardige maar heel duidelijke brief waarin je de net genoemde informatie doorgeeft. 
  • Zorg ervoor dat de brief zowel bij de directie als bij het klassenteam en eventuele therapeuten terecht komt en vraag of zij de brief ook willen doorsturen naar de ouders van de andere kinderen van de klas. 
  • Als je het gevoel hebt dat het niet serieus genoeg wordt genomen, kun je de brief ook nog door de behandelende arts laten ondertekenen.
  • Als er in de loop van het schooljaar toch nog vragen worden gesteld kun je de brief naar de betreffende persoon nog een keertje sturen

De Nutricia KetoBrochure geeft informatie over het medisch ketogeen dieet. Deze brochure kan gedeeld worden met de school, familie en vrienden zodat ze het dieet beter begrijpen. Contacteer je diëtist om één of meerdere Nutricia KetoBrochure(s) aan te vragen. 

KetoCafé & KetoCool wensen je kind een fijn, gezond en leerzaam schooljaar toe!